Autorizatii și certificari

AUTORIZATII ISCIR

Autorizatie ISCIR (PT R1/2010) pentru REPARARE (fãrã lucrãri de sudare), ÎNTREŢINERE şi REVIZIE la platforme autoridicãtoare deplasabile / nedeplasabile pentru persoane şi/sau materiale avand Sn ≤ 20 t.

Autorizatie ISCIR  (PT R2/2010) pentru REPARARE (fãrã lucrãri de sudare), REVIZIE şi  ÎNTREŢINERE la ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mãrfuri sau de mãrfuri cu comandã interioarã avand Smax= 4000 kg.

Autorizatie ISCIR ascensoare Multilift Systems Autorizatie ISCIR Multilift Systems

CERTIFICARI

Sistem de management al calităţii.

SRAC certificã organizatia SC MULTILIFT SYSTEMS SRL pentru  urmãtoarele activitãti: proiectare, asamblare (fabricare), instalare (montare), inspectia produsului finit, modernizãri (reparatii controlabile), service (intretinere) ascensoare, montare, reparare, revizie, intretinere (fara lucrari de sudare) la platforme autoridicatoare deplasabile / nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabiliãti cã are implementat şi menţine un sistem de management al calitãţii conform condiţiilor standardului SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

IQNet and SRAC hereby certify that the organization MULTILIFT SYSTEMS SRL for the following field of activities: Design, assembly, mounting, commissioning, final inspection, servicing (maintenance), repairing and revamping / replacements of electrical and hydraulic lifts, escalators and hoisting / transport platforms (installations), including self-lifting platforms for persons with locomotor disabilities has implamanted and maintains a Quality Management System wich fulfils the requirements of the following standard: ISO 9001:2008.

Certificat UE

SRAC CERT SRL – certificã implementarea si mentinerea sistemului calitatii aprobat conform cerintelor Directivei Europene 2014/33/EU (Anexa XII, Modul D) si standarde armonizate specifice la:

Asamblare(fabricare), instalare (montare), inspectia produsului finit,  precum si testarea ascensoarelor electrice si hidraulice, conform cu ascensoarele model si standardele specificate in anexa.