PARTENERI

Am creat parteneriate strategice cu  producători de renume mondial şi oferim  servicii de:

 • Vânzare
 • Instalare
 • Service autorizat în perioada de garanţie şi post garanţie pentru următorii producători:

SISTEME DE PARCARE

SERVICE SISTEME DE PARCARE

ACCES PE SCARI

HOMELIFT

SERVICE LIFTURI VIMEC

CLIENTII NOSTRI

Atalian Romania (Facility Management)

Atalian Romania (Facility Management)

 • intretinere sisteme de parcare Klaus (Veneto Banca);
 • revizii generale si asitenta pentru prelungirea autorizatiei de functionare CNCIR.

Asociatia de Proprietari Intrarea Catedrei

Asociatia de Proprietari Intrarea Catedrei

 • Intretinere si reparatii sisteme de parcare Wöhr;
 • RSVTI sisteme de parcare Wöhr;
 • revizii generale si asistenta pentru prelungirea autorizatiei de functionare CNCIR.

Synotech Global Services Romania

Synotech Global Services Romania

 • intretinere ascensoare OTIS (cladirea Stirbei Center);
 • intretinere sisteme de parcare Klauss (cladirea Stirbei Center);
 • revizii generale si asitenta pentru prelungirea autorizatiei de functionare CNCIR.

Sanador, Clinica Victoriei, Romania

Sanador, Clinica Victoriei, Romania

 • intretinere si reparatii ascensor MP (Str. Dimitrie Srrgiu Nr. 26-28);
 • revizii generale si asitenta pentru prelungirea autorizatiei de functionare CNCIR.

BSS – Building Support Services

BSS – Building Support Services

 • inlocuire pardoseala ascensoare OTIS (cladirea Europa House);
 • inlocuire operator usi ascensor ThyssenKrupp (cladirea Maria Rosetti Tower)

Cosmopolis Faza 1, Ilfov

Cosmopolis Faza 1, Stefanestii de Jos, Ilfov

 •  intretinere si reparatii ascensoare,  ThyssenKrupp;
 • revizii generale si asitenta pentru prelungirea autorizatiei de functionare CNCIR.

AUTORIZATII ȘI CERTIFICARI

AUTORIZATII ISCIR

Autorizatie ISCIR (PT R1/2010) pentru REPARARE (fãrã lucrãri de sudare), ÎNTREŢINERE şi REVIZIE la platforme autoridicãtoare deplasabile / nedeplasabile pentru persoane şi/sau materiale avand Sn ≤ 20 t.

Autorizatie ISCIR  (PT R2/2010) pentru REPARARE (fãrã lucrãri de sudare), REVIZIE şi  ÎNTREŢINERE la ascensoare electrice şi hidraulice de persoane, de persoane şi mãrfuri sau de mãrfuri cu comandã interioarã avand Smax= 4000 kg.

CERTIFICARI SISTEM DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

SRAC certificã organizatia SC MULTILIFT SYSTEMS SRL pentru  urmãtoarele activitãti: proiectare, asamblare (fabricare), instalare (montare), inspectia produsului finit, modernizãri (reparatii controlabile), service (intretinere) ascensoare, montare, reparare, revizie, intretinere (fara lucrari de sudare) la platforme autoridicatoare deplasabile / nedeplasabile pentru persoane si/sau materiale si platforme ridicatoare pentru persoane cu dizabiliãti cã are implementat şi menţine un sistem de management al calitãţii conform condiţiilor standardului SR EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008)

IQNet and SRAC hereby certify that the organization MULTILIFT SYSTEMS SRL for the following field of activities: Design, assembly, mounting, commissioning, final inspection, servicing (maintenance), repairing and revamping / replacements of electrical and hydraulic lifts, escalators and hoisting / transport platforms (installations), including self-lifting platforms for persons with locomotor disabilities has implamanted and maintains a Quality Management System wich fulfils the requirements of the following standard: ISO 9001:2015.

CERTIFICAT UE

SRAC CERT SRL – certificã implementarea si mentinerea sistemului calitatii aprobat conform cerintelor Directivei Europene 2014/33/EU (Anexa XII, Modul D) si standarde armonizate specifice la:

Asamblare(fabricare), instalare (montare), inspectia produsului finit,  precum si testarea ascensoarelor electrice si hidraulice, conform cu ascensoarele model si standardele specificate in anexa.

 

CONTACT

Vă stăm cu plăcere la dispoziţie!

Am citit si inteles politica privind prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

Vezi aici politica privind prelucrarea datelor!