MULTILIFT SYSTEMS SRL Politica de procesare a datelor cu caracter personal

Politica de procesare a datelor cu caracter personal

Politica de procesare a datelor cu caracter personal

A) Politica privind protectia datelor – multiliftsystems.ro

Confidenţialitatea datelor şi încrederea dumneavoastră sunt importante pentru noi. Începând cu data de 25 mai 2018 baza legala o constituie Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date şi legislaţia secundară în vigoare.

Multilift Systems va utiliza toate datele şi documentele pe care ni le transmiteţi exclusiv în scopul pentru care ne-au fost transmise.

Multilift Systems SRL îşi asumă că datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului multiliftsystems.ro să fie prelucrate cu respectarea următoarelor principii:

 • Legalitate, echitate si transparenta
 • Limitari legate de scop
 • Reducerea la minimum a datelor
 • Exactitate
 • Limitari legate de stocare
 • Integritate şi confidenţialitate

B) Ce date colectăm şi cum le prelucram?

Prin navigarea şi utilizarea site-ului nostru, în functie de specificul şi scopul fiecărei prelucrari, intrăm în contact cu datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le folosim conform descrierilor de mai jos, în cadrul cărora ne vom referi, la:

 1. Contact rapid

Cu scopul de a putea comunica cu dumneavoastră şi a vă răspunde solicitarilor, colectăm date precum numele, prenumele, adresa de e-mail, compania, numarul de telefon, care vor fi prelucrate intern de către colegii în măsură să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitarile dumneavoastră. Datele colectate vor fi pastrate pe durate de timp diferite, în funcţie de conţinutul solicitării dumneavoastră şi de nevoia concretă de a deţine aceste date.

 1. Cariere

Cu scopul de a ne mări echipa în funcţie de locurile de muncă vacante în cadrul Multilift Systems şi întemeindu-ne pe interesul legitim ca temei juridic de prelucrare a datelor cu caracter personal, colectăm datele dumneavoastra cu caracter personal mentionate in CV, care se pot referi la nume, prenume, adresa postala, adresa e-mail, numar telefon, data nasterii, educatie, pregatire profesionala, preferinte, competente, trasaturi de caracter, pasiuni, care vor fi prelucrate in cadrul companiei de catre departamentul Personal.

Datele colectate vor fi pastrate pe durata procesului de recrutare, urmand a fi sterse la momentul in care perioada de recrutare este inchisa si nu sunteti declarat admis. In cazul in care va dati acordul pentru recontactarea ulterioara in cazul unor pozitii vacante in cadrul Multilift Systems prin bifarea activa a casutei de consimtamant, datele dumneavoastra vor fi pastrate pe o durata de inca 6 luni de la data inchiderii perioadei de aplicatii. In acest din urma caz va puteti retrage consimtamantul oricând.

 1. Navigarea pe site

Cu scopul imbunatatirii experientei dumneavoastra privind navigarea pe site-ul nostru, dar si a produselor si serviciilor noastre, precum si in vederea ofertarii dumneavoastră in functie de interesele aratate prin navigarea pe site-ul multiliftsystems.ro si al identificarii si prevenirii riscurilor de securitate, pe baza acordului dumneavoastra expres exprimat prin bifarea activa a casutei de accept afisata in balonul privind utilizarea de cookies la accesarea site-ului, folosim tipuri de date cum ar fi informatii de analiza (prin instrumente de analiza terte precum Google Analytics, Tag Manager, Double Click si Facebook care ne ajuta sa evaluam tendintele in privinta traficului si modului de utilizare a site-ului), module cookie si tehnologii similare, informatii din fisierele jurnal, indentificatorii de dispozitiv, metadate, tracking, profiling, retea si date de conectare, identificatori online, operatiuni privind dispozitivul, caracteristici ale dispozitivuluiPentru informatii suplimentare inclusiv privind durata de stocare a acestor tipuri de date, accesati sectiunea Politica de utilizare Cookie-uri.

 1. Contact telefonic

Cu scopul de a fi in contact cu dumneavoastra si de a vă răspunde solicitarilor în timp real, colectam datele dumneavoastra cu caracter personal, care se pot referi la nume, prenume, adresa postala, adresa e-mail, numar telefon, voce, care vor fi prelucrate în cadrul companiei de către colegii în măsura să vă ofere cele mai potrivite răspunsuri la solicitările dumneavoastră.

Datele colectate vor fi păstrate pe durata standard de stocare de 6 luni, iar in cazul in care având în vedere natura solicitarii, interesul legitim sau exercitarea unui drept, se vor pastra pe durate  diferite de timp, în funcţie de necesitatea concretă, urmând a fi şterse la momentul la care stocarea acestora nu va mai fi justificata.

 1. Alti destinatari ai datelor

In scopurile mentionate mai sus, Multilift Systems SRL poate divulga datele personale, dupa caz si justificat, si catre alte terte parti, cum ar fi:

 • furnizori de servicii de marketing;
 • furnizori de servicii de curierat;
 • furnizori de servicii de servicii de plata / bancare;
 • furnizorii de servicii de administrare/mentenanta site-uri;
 • furnizori de alte servicii, entitati care asista Multilift Systems SRL in prelucrarea de date in calitate de imputerniciti, autoritati publice, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

6. Link-uri catre alte pagini de internet

Site-ul multiliftsystems.ro conţine trimiteri (link-uri) către alte pagini de internet, cum ar fi vimec.biz, facebook.com şi youtube.com. Prezenta politică este valabilă doar pentru pagina multiliftsystems.ro.

Nu ne asumăm răspunderea pentru conţinuturile străine puse la dispozitie prin intermediul link-urilor si marcate ca atare. Multilifts Systems SRL este exonerată de răspundere în ceea ce priveste conţinutul cu caracter ilegal, prezentarea de informatii eronate sau incomplete, precum si pentru daune provenite din utilizarea sau neutilizarea informatiilor continute in aceste site-uri.

Ce drepturi aveti in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal

 1. Dreptul de acces la Date

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Multilift Systems o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, Multilift Systems poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative.

 1. Dreptul de rectificare a datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Multilift Systems, fără intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.

Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

 1. Dreptul la ştergerea datelor

Persoana vizată are dreptul de a obţine ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, cu excepţia situaţiior de ordin legal, care permite refuzul cererii de stergere a acestora.

 1. Dreptul la restricţionarea prelucrarii

Persoana vizată are dreptul de a obţine restricţionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:

 • Persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite Multilift Systems să verifice exactitatea datelor;
 • Prelucrarea este ilegala, dar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restrictionarea utilizarii lor;
 • Multilift Systems nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar persoana vizată i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanta.
 • Persoana vizată s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 1. Dreptul de opozitie

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrarii datelor sale, inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii in acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legată de marketingul direct respectiv.

 1. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa, avand dreptul de a cere si de a obţine:

 • retragerea sau anularea  oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari care indeplineste conditiile prevazute la punctul anterior.
 1. Dreptul de a se adresa justitiei si/sau Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Cum vă puteţi exercita drepturile:

Va puteti exercita drepturile amintite mai sus printr-o cerere scrisa, transmisă online la adresa de e-mail protectiadatelor@multiliftsystems.ro. Pentru evitarea furnizării de informaţii către persoane neautorizate, conform procedurii interne de solutionare a acestor cereri, solicitantului i se vor putea cere informaţii suplimentare în vederea verificării identitaţii/interesului/dreptului său de reprezentare.

Cererea va fi solutionata in cel mult 30 de zile de la primire. Aceasta perioadă poate fi prelungita cu 60 de zile atunci când este necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor, Multilift Systems oferind informaţii cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 de zile de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii.

În cazul in care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informatiile sunt furnizate in format electronic acolo unde este posibil, cu exceptia cazului in care persoana vizată solicita un alt format.

Daca nu ia masuri cu privire la cererea persoanei vizate, Multilift Systems va informa persoana vizată, fără intarziere şi în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Informatiile furnizate sunt oferite gratuit. In cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Multilift Systems poate:

 1. fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 2. fie să refuze să dea curs cererii.

Măsuri de siguranţă privind prelucrarea datelor

Toate informatiile colectate prin intermediul site-ului multiliftsystems.ro sunt prelucrate cu respectarea principiilor menţionate mai sus, la care sunt adăugate măsuri tehnice şi organizatorice, care permit trasabilitatea şi transparenţa privind prelucrarea datelor dumneavoastă. În relaţie cu împuterniciţii prin intermediul cărora se pot prelucra datele cu caracter personal, Multilift Systems ia măsuri necesare pentru a se asigura că aceştia îndeplinesc cerinţele legale cu privire la protecţia datelor şi respecta standardele relevante, iar că la date are acces un numar limitat de persoane, restricţionat la cele care au realmente nevoie să le acceseze în vederea executării obligaţiilor contractuale.

Date de contact:

Adresă punct de lucru: Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 10, Bl M28, Sc. 3, Et. 4, Ap. 54, Sector 3, Bucureşti

E-mail: protectiadatelor@multiliftsystems.ro