MULTILIFT SYSTEMS SRL Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

Termeni și Condiții

multiliftsystems.ro

Accesul şi utilizarea site-ului multiliftsystems.ro face obiectul următorilor termeni juridici și următoarelor condiții juridice online („Termeni și Condiții”), Politicii noastre privind Prelucrarea datelor cu caracter personal, Politicii noastre privind Modulele Cookie și tuturor legilor aplicabile.

 1. Prin accesarea și navigarea pe Site acceptați necondiţionat prezenții Termeni și prezentele Condiții. Puteți utiliza Site-ul multiliftsystems.ro doar dacă respectați toate legile aplicabile și prezenții Termeni și prezentele Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu prezenții Termeni și prezentele Condiții, vă rugăm să părăsiţi imediat site-ul. Continuarea navigării pe Site constiuie acceptul dumneavoastră cu privire la prezenții Termeni și prezentele Condiții.
 2. Navigarea pe Site este permisă temporar. Multilift Systems nu garantează că Site-ul sau că orice conținut din cadrul acestuia va fi întotdeauna disponibil sau că va fi neîntrerupt. Putem suspenda, retrage, întrerupe sau modifica Site-ul în integralitatea acestuia sau orice parte a acestuia fără notificare prealabilă. Nu ne asumăm răspunderea pentru informațiile transmise prin intermediul Site-ului și nu garantăm că orice fel de comerț electronic sau comunicare este absolut securizat/ă.
 3. Conținutul și informațiile afișate pe Site sunt furnizate cu scop informativ persoanelor interesate și pot fi utilizate doar cu titlu informativ. Informațiile cu privire la anumite produse și servicii pot fi inaccesibile în anumite zone geografice și piețe limitate. Produsele şi serviciile prezentate pe site pot fi indisponibile în locația dumneavoastră.
 4. Site-ul poate fi utilizat doar în scopuri legale. Nu este permisă utilizarea Site-ul: în niciun fel care încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă; în orice mod care este ilegal sau fraudulos sau are un scop sau efect ilegal sau fraudulos; în scopul de a vătăma sau de a încerca vătămarea minorilor în orice fel; pentru a trimite, pentru a primi cu bună știință, pentru a încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă prezenții Termeni și prezentele Condiții; pentru transmiterea sau achiziționarea transmiterii de materiale publicitare sau materiale promoționale nesolicitate sau neautorizate sau orice altă formă de solicitare similară (spam); pentru transmiterea cu bună știință a oricăror date, pentru trimiterea sau încărcarea oricărui material care conține viruși, cai troieni, spyware, adware sau orice alt program dăunător sau cod informatic similar conceput să afecteze negativ sau să pericliteze în alt mod funcționarea oricărui software sau hardware informatic sau a Site-ului.
 5. Este interzisă obținerea accesului neautorizat la Site, la serverul pe care este stocat Site-ul sau la orice server, computer sau bază de date conectat/ă la Site.
 6. Este interzisă reproducerea, duplicarea, copierea și comercializarea oricărei părţi a Site-ului.
 7. Datele obţinute de către Multilift Systems, în cursul navigării pe Site, prin completarea chestionarului de către dumneavoastră, pot fi prelucrate, după caz, în scopul statistic şi/sau de marketing de Multilift Systems şi afiliaţii acesteia, cu respectarea confidenţialitaţii şi securitaţii datelor. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt administrate in condiţii de siguranta si numai pentru scopurile specificate.
 8. Potrivit legislaţiei pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, aveţi dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate de Multilift Systems (drept de acces). Aveti, de asemenea, dreptul de intervenţie asupra datelor, la cerere şi în mod gratuit: după caz, puteţi solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu legislaţia în vigoare, în special a datelor incomplete sau inexacte. De asemenea, aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele care vă vizează să fie prelucrate in scop de marketing direct, sau să fie dezvaluite unor terţi într-un asemenea scop.

 

 1. Multilift Systems își rezervă în mod expres dreptul de a refuza orice solicitare efectuată în baza conținutului Site-ului pentru o ofertă din partea Multilift Systems.
 2. Orice răspundere a Multilift Systems pentru daunele cauzate de sau în legătură cu accesarea și / sau utilizarea Site-ului este exclusă în cea mai mare măsură permisă de lege. În nici un caz, Multilift Systems nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de daune incidentale, indirecte sau consecvențiale, pierderi de profit, economii anticipate, pierderi de date, întreruperea activității, pierderea fondului comercial, pretențiile terților, daune cauzate de întârziere sau daune punitive.
 3. Multilift Systems nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru nicio pierdere suferită sau cauzată de viruși care ar putea infecta echipamentul computerului dumneavoastră sau alte bunuri ale dumneavoastră din cauza utilizării, accesării sau descărcării de către dumneavoastră a oricăror materiale de pe Site-ul nostru. În cazul în care alegeți să descărcați materiale de pe Site, faceți acest lucru pe propriul dumneavoastră risc.
 4. Cu toate că facem eforturi pentru a asigura conținut și informații exacte și actualizate, site-ul poate conține inexactități sau erori tipografice. Conținutul și informațiile afișate pe Site sunt furnizate „ca atare” și „așa cum sunt disponibile” fără garanții sau declarații de niciun fel. Multilift Systems refuză și exclude orice garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, inclusiv orice garanție cu privire la vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop a Site-ului în cea mai mare măsură permisă de lege.
 5. Multilift Systems nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la actualitatea, acuratețea, calitatea, exhaustivitatea sau existența conținutului și a informațiilor publicate pe Site-uri.
 6. Multilift Systems nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la accesibilitatea tehnică, caracterul adecvat sau lipsa de defecte a Site-ului.
 7. Multilift Systems nu oferă garanții sau declarații, acordate în mod expres sau implicit, cu privire la faptul că utilizarea de către dumneavoastră a conținutului și informațiilor afișate pe Site nu va încălca drepturile unor terțe părți.
 8. Protecția Site-ului și a conținutului acestuia prin intermediul drepturilor de autor sau al altor legi rămâne rezervată. Multilift Systems are dreptul să folosească sau este proprietarul sau licențiatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală de pe Site-ul noastru și din materialele publicate în cadrul acestora. Respectivele lucrări, mărci comerciale, logo-uri, mărci de servicii și denumiri comerciale afișate pe Site sunt înregistrate și protejate de legile și tratatele de privind drepturile de autor din întreaga lume.
 9. Accesul la Site nu constituie un drept de copiere sau utilizare a vreunei proprietăți intelectuale a Multilift Systems. Orice utilizare neautorizată a conținutului, a lucrărilor sau a informațiilor publicate pe Site, precum și orice reproducere, retransmitere sau altă utilizare neautorizată a oricărei părți a Site-ului poate să încalce drepturile de autor, mărcile comerciale, confidențialitatea, publicitatea sau alte drepturi ale Multilift Systems sau ale terților și nu este permisă.
 10. Nu trebuie să utilizați nicio parte a conținutului de pe Site-ul noastru în scopuri comerciale fără a obține o licență de la Multilift Systems sau de la licențiații acesteia în scopul de a face acest lucru. Solicitările privind permisiunile de reproducere și retransmitere pot fi adresate către info@multiliftsystems.ro .
 11. Multilift Systems poate, în orice mod, oricând, din orice motiv, fără o notificare prealabilă și la discreția sa, să modifice, să adauge, să elimine sau să actualizeze în alt mod prezenții Termeni. Sunteți de acord cu astfel de modificări, iar Termenii și Condițiile cărora li s-au adus modificări au caracter legal obligatoriu pentru dumneavoastră atunci când utilizați Site-ul.
 12. În cazul în care luăm cunoștință de faptul că ați încălcat prezenții Termeni și prezentele Condiții, putem lua imediat măsuri corective, inclusiv măsura de a vă împiedica să utilizați serviciile oferite de Multilift Systems și măsura de a elimina orice informație, date și conținut plasate pe Site de către dumneavoastră, în orice moment și fără notificare prealabilă. În cazul în care am suferit daune prin încălcarea de către dumneavoastră, putem, la discreția noastră, să urmărim recuperarea daunelor de la dumneavoastră.
 13. Sub rezerva dispozițiilor legale obligatorii, orice utilizare a Site-ului și toate disputele juridice care decurg din sau în legătură cu acestea sunt reglementate în exclusivitate de legea română și vor fi înaintate jurisdicției exclusive a instanțelor din Municipiul Bucureşti.


Pentru mai multe informaţii cu privire la prezenții Termeni și prezentele Condiții, ne puteţi contacta la:

Adresa: Bd. Basarabia Nr. 256; Sector 3, Bucureşti

Email: protectiadatelor@multiliftsystems.ro